Sunday, August 15, 2010

PEMULIHAN DAN PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR

Di Malaysia,terdapat banyak langkah yang telah diambil untuk memulih dan memelihara alam sekitar.

Kerajaan telah mengambil berat tentang topic ini. Dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RM ke-8 ), kerajaan telah menumpukan pengurusan alam sekitar dan sumber asli yang lebih bersepadu dan menyluruh. Rangka kawal seliah dan keupayaan institusi diperkukuh, pendekatan dan instrument perancangan baru diperkenalkan. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan(RM ke-9) pula, keseimbangan antara keperluan pembangunan dengan alam sekitar diambil berat. Pengurangan kesan negatif lebih diambil berat dalam rancangan ini.Instrument perancangan alam sekitar banyak digunakan. Contohnya Indeks Pencemaran Udara (API), diguna untuk mengukur kualiti udara, penilaian impak alam sekitar (EIA), penilaian strategik alam sekitar (SEA) dan lain-lain lagi. Penyelidikan dan pembangunan (R&D) dipergiat juga supaya menyokong pengurusan alam sekitar.

Beberapa akta telah ditetapkan untuk mengawal pencemaran udara. Salah satu akta ialah Akta Kualiti Alam Sekitar (AKAS), 1974 (Pindaan 1996). Pembakaran terbuka diharamkan di bawah akta ini. Selain akta,kempen penggunaan alat mesin yang lebih moden juga galak diadakan. Penggunaan alat mesin yang telah diubahsuai melalui pembangunan dan penylidikan (R&D). Contohnya menggunakan peti sejuk,penghawa dingin dan sebagainya yang telah diperbaiki dan kurang mengeluarkan Kloflorokarbon (CFC). Menggunakan penggunaan kenderaan, gunakan kenderaan awam jika boleh. Kekurangan menggunakan kenderaan, pencemaran udara dapat dikurangkan sebab kekurangan karbon monoxida.

Bagi pencemaran air, terutamanya pencemaran laut, kerajaan telah bekerjasama dengan Negara Indonesia untuk memperdaulatkan Selat Melaka. Semua kapal yang digunakan mestilah sentiasa disemak.Sentiasa pastikan kapal dalam keadaan baik supaya kapal selamat diguna. Tenggelaman kapal akan mengalirkan minyak kapal ke dalam air dan ini akan mencemarkan laut. Pelbagai projek untuk kehidupan marin telah dijalankan. Contohnya projek pemeliharaan penyu. Melalui projek ini banyak penyu dapat dilidungi dan diperbesarkan denagn selamat. Nyawa penyu dapat di jamin daripada beberapa segi. Contohnya penyu dapat ke laut dengan selamat sebab perjalanan pada penyu yang baru dari telurnya dapat di jamin. Selain itu, kes-kes kesilapan memakan sapah-sarap juga dapat dikurangkan.

Bagi pencemaran tanah, kitar semula tanah adalah amat penting dijalankan. Terdapat 3 kitar semula jadi yang diperlukan iaitu kitar karbon, kitar Nitrogen dan kitar air. Ketiga-tiga kitar semula ini dijalankan adalah untuk organism terus hidup dan beranak.Semasa kitaran Nitrogen dijalankan,nutrient dapat diberikan kepada tumbuhan. Dalam kitaran karbon dijalankan pula,karbon diaoksida yang terbebas semasa respirasi dapat dibekalkan kepada tumbuh-tumbuhan.

Bagi pencemaran perindustrian pula, kerajaan perlu menetapkan undang-undang yang lebih keras terhadap industri yang tidak menepati piawai penjagaan alam sekitar yang ditetapkan. Industri-industri mestilah dibina jauh dari tempat perumahan. Segala pembinaan, pembalakan dan perlombonagn mesti dikawal dengan ketat. Pembuangan air dari kilang-kilang mestilah difilter sebelum dibuangkan ke dalam sungai. Jabatan yang berkenaan haruslah sentiasa mengambil perhatian tentang isu ini.

Kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar harus diadakan.Ini dapat menyedari masyarakat bahawa kesan-kesan buruk yang akan dihadapi jika kita tidak menjaga alam sekitar. Proses kitar semula harus diambil bahagian oleh semua masyarakat. Pangasingan sampah-sarap yang dapat di kitar semula perlu dilakukan, supaya sumber alam sekitar tidak dibazirkan. Selain itu, gotong-royong harus sentiasa diadakan. LAngkah ini banyak membantu untuk memulihara dari pencemaran alam sekitar. Contohnya pencemaran longkang kampong dapat dikurangkan, dan ini dapat mengelakan kebanjiran kampung.

2 comments:

  1. mudah mudahan orang menyedarai kepentingan menjaga alam sekitar..saya semakin risau dengan keadaan peljar pelajar sekolah rendah yang terbiasa dengan sikap membuang sampah selepas makan...dicampak merata rata serta berasa tidak menghargai kejadian alam ini..

    ReplyDelete